Možemo ponuditi zaštitne ograde dim 2,5 m dužina, visina 120 cm.